Ordinær generalforsamling 2015

Plastnett Innlandet avholdte ordinær generalforsamling på Høgskolen i Gjøvik onsdag 25. mars.

Ny styresammensetning kan leses her.

Signert årsmøteprotokoll kan leses her.

Bildet: Thorbjørn Midthus (t.v.) og Ragnar Sandmark (t.h.) gikk ut av styret, og fikk en velfortjent oppmerksomhet av styreleder Hans Pedersveen.