Hexagon Ragasco: De ansatte har gjort en formidabel innsats

"Evner norsk industri å oppnå tilsvarende effektiviseringsgevinster som Raufossbedriften har greid er det ingen grunn til bekymring for landbasert industri sin fremtid".

Dette står å lese i siste utgave av AM NYTT magazine, der forbedringsarbeidet hos Hexagon Ragasco er tema.

I artikkelen om Hexagon Ragasco står det også:
"Beskjeden fra kundene var: dere er for dyre. Løsningen til Hexagon Ragasco var like enkel som tilbakemeldingene var tydelige. Produksjonen ble effektivisert. Viljen til omstilling var stor og resultatene er utrolig gode.
Det er et bredt spekter av tiltak som er gjennomført for å få redusert produksjonskostnadene av kompositt gassflasker som produseres på Raufoss. Tiltakene spenner fra å halvere vekten på komposittflasken, til å redesigne layouten på produksjonslinjene og vurdere bemanningsbehovet".

Les artikkelen på side 6 i AMK NYTT magazine