Foreslå kandidater til Polymerindustriens hederspris 2015

På Teknologi- & Polymerdagene 2015, som avholdes på Høgskolen i Gjøvik (Campus Gjøvik), 23. og 24. september, skal det for andre gang utdeles en hederspris. Vet du om en bransjeperson som du mener fortjener en slik pris – så send forslaget ditt til juryen innen 10. september.

På nytt skal altså en person i polymerindustrien hedres.  

Kriterier for Hedersprisen: Hedersprisen skal tildeles en person som
har gjort seg fortjent til det – en som har vist utrettelig arbeid for polymerindustrien gjennom mange år. Vedkommende kan ha bidratt og markert seg gjennom innsats i egen bedrift og/eller i ulike institusjoner, organisasjoner, fora eller styrer. Innsatsen må gjerne også ha gitt som resultat at polymere materialer har fått en sterkere stilling i samfunnet.  

Får plakett
Det deles ikke ut pengepremier, men blomster og en plakett samt tilhørende vakre ord til heder og ære. Plaketten, som for øvrig lages og sponses av Plastkomponenter AS i Fredrikstad, gis vinneren med inngravert navn og årstall. Denne skal være til anerkjennelse for arbeidet som er lagt ned, og ikke minst skal den være en oppmuntring og pådriver for fortsatt innsats.

I fjor var det Håkon Haldorsen, Biobes mangeårige leder, som mottok Hedersprisen. Nå skal en ny person finnes.
 
Jury
Send ditt korte og begrunnede forslag til juryen.

Den består av:
Jon Hermansen, jon@plastforum.no (juryleder )
Paal Fischenich, fischmt@online.no Norsk Komposittforbund
Lars Stenerud, lars@plasto.no (repr. for termoplastindustrien) 


Søknadsfrist
Frist for forslag på kandidater: 10. september 2014 

Utdeling
Tildelingen av Hedersprisen skjer under festmiddagen på Teknologi- & Polymerdagene 2015, onsdag 23. september 2015.

Les på Plastforum sin webside her.
Les om fjorårets hederspris her.