Teknologi- & Polymerdagene 2015

Innlandets Teknologidag og Polymerdagene ble i år slått sammen til ett arrangement og holdt over to dager på Høgskolen i Gjøvik. Konferansen, med over 180 deltakere fra hele landet, var spekket med foredrag, fagsesjoner og studieturer.

30 foredragsholdere og rundt 20 utstillere bidro til å gjøre konferansen til en suksess, og et nasjonalt samlingspunkt for bransjen.

Silje Aschehoug, en av arrangørene og leder i i4plastics, et arenaprosjekt hvor HiG også er representert, forteller at de er svært fornøyd med arrangementet.

- Dette er plastbransjens store, årlige konferanse, og Teknologidagen og Polymerdagene konkurrerte om mange av de samme deltakerne. Vi synes vi har fått til et kjempevellykket "partnerskap" i år, sier hun. - Tilbakemeldingene er positive, og mange synes også det er spennende å komme til et høgskolemiljø.

Et overordnet tema for konferansen var bærekraft, og deltakerne fikk blant annet høre om satsing på bioplast og plastkompositter - plast laget av råmateriale fra skogsavfall, og kompositter som lages med trefiber.

Les hele artikkelen på Høgskolen i Gjøvik sin hjemmeside her.