Nammo i førersetet

Nammo er verdens beste på produksjon av rakettmotorer, fastslår stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap).

Finanspolitikeren fra Rogaland besøkte nylig Nammo Raufoss AS sammen med blant andre parti- og komitékollega Tore Hagebakken, og lot seg imponere.
- Den jobben Nammo gjør, er en godt bevart hemmelighet. Nammo er en viktig brikke. Vestlandet har mye å lære av Raufoss, sier Solberg til OA.

Legger fram forslag
Bakgrunnen for besøket er at Arbeiderpartiet og SV i fellesskap arbeider med et såkalt representantforslag om norsk romfartsforskning.
- Vi ønsket gode ideer om hvordan forslaget skal treffe best mulig. Vi vil ha en styrket norsk romfartssatsing. Det er et stor potensial, ikke minst for Nammo, men staten må understøtte dette, sier Hagebakken.
Forslaget blir lagt fram etter påske, og Ap-representanten regner med at det vil bli behandlet i Stortinget i vår. Han vet ennå ikke hvordan stortingsflertallet vil stille seg.

Mikrosatelitter
Konsernsjef Morten Brandtzæg og kommunikasjonsdirektør Sissel Solum i Nammo Raufoss AS gjengjeldte besøket dagen etter da de traff politikerne fra Oppland på Stortinget. De opplyser at Nammo planlegger bruk av en hybridrakett til å skyte opp mikrosatelitter i bane rundt jorden fra Andøya. De kan for eksempel overvåke skipstrafikken over hele jorden eller utføre miljømålinger i atmosfæren.
- Dette markedet er i sterk vekst på grunn av miniatyrisering av elektronikk. Størrelsen på satelitter som skal skytes opp i rommet reduseres. De blir svært små, på 25-50 kilo, og dermed svært kostnadseffektive. For dette bruksområdet mangler det en oppskytningsrakett, og det er dette produktet Nammo jobber med å utvikle, sier Morten Brandtzæg til OA.

Ligger i front
Han slår fast at Nammo ligger i front på rakettmotorteknologi i Europa. Selve motorene fra Nammo er bare 1,5 meter lange, men med drivstofftankene vil oppskytningsraketten bli nesten 15 meter høy. For å utvikle egne hybridraketter har Nammo investert i et helt nytt testanlegg for miljøvennlig drivstoff.
- Vi kjenner ikke til at det finnes et slikt testanlegg andre steder i verden, påpeker Brandtzæg.
Nammo kan teste motorer opp til 500 kn eller 50 tonn skyvkraft i testanlegget:
- De fleste motorer har skyvkraft på rundt fem-seks kn i dag, mot vår nyutviklede motor som har en skyvkraft på 30 kn eller tre tonn. Denne første motoren skal brukes til å skyte opp raketter i atmosfæren til bruk på atmosfærisk forskning. Han ser på rakettprosjektet som en kommersiell vekstmulighet av nasjonal betydning.
- Det er interessant for oss at vi opplever politisk støtte for denne tenkningen. Vi blir entusiastiske når det politiske miljøet tenner på tanken, sier han. Brandtzæg legger til:
- Hvis vi i Norge skal opprettholde vår levestandard, må det skje gjennom høyteknologiske arbeidsplasser.