Etterlyser testsentre for utvikling av ny teknologi

Skal vi henge med i den teknologiske utviklingen må bedriftene få tilgang på sentre der de kan teste ut nye løsninger og ny teknologi.

Fredag 4. mars la NHO fram sitt reviderte forskningspolitiske dokument "Horisont 2030". Ett av forslagene er en satsing på industrinære testsentre.
- Vi mener det bør vurderes en ny og generell støtteordning hvor bedrifter og forskningsinstitutter kan søke støtte til demonstrasjoner, pilotering og simulering, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidsliv i NHO.
Pilotering, testing og simulering blir en stadig viktigere del av teknologimodningen fra forskning til marked.
- Testing og simulering er også en mer integrert del av forskningsprosjekter i dag, sier Oppegaard.
Dette henger sammen med en stadig mer kompleks teknologiutvikling, større krav til kvalitet hos kunden og en sterkere konkurranse i teknologifronten.

Modning av teknologi
- Slike sentre vil være med på å øke innovasjonshastigheten ved at man kommer raskere fra forskningen til det kommersielle, sier Ottar Henriksen, prosjektdirektør i SINTEF Raufoss Manufacturing.
Han mener sentrene vil gi mulighet til en systematisk gjennomgang og modning av teknologi.
- Man vil kunne ha felles prosjekter mellom bedrifter for å stegvis modne teknologi. Dette gjøres i de fleste industrialiserte land i større grad enn vi gjør. I denne modningen ligger det også at man prøver og feiler.
- Men har vi ikke slike sentre for pilotering og testing i dag allerede? For eksempel knyttet til miljøteknologi?
- Jo, men innen vareproduksjon mangler vi denne typen sentre. Innenfor konkurranseutsatte og eksportorienterte bedrifter er det ekstremt behov for innovasjon, og det må vi legge til rette for, sier Henriksen.

Les hele artikkelen på hjemmesiden til NHO her.