Ta en fagskoleutdanning i Kompositt- og plastbearbeiding

Fagskolen Innlandet på Gjøvik har nylig fått godkjent nytt studium innen Kompositt- og plastbearbeiding, et område som bør være av interesse for alle som er engasjert i bearbeiding av plast og kompositter.

Saken er hentet fra Plastforum sin hjemmeside.

Fagskolen Innlandet har, som tidligere meddelt i Plastforum, nå fått godkjent et nytt tilbud innen Teknikk og industriell produksjon (TIP): Kompositt- og plastbearbeiding. 
Studieplanen er utarbeidet med støtte fra Innovasjon Norge i samarbeid med Fagskolen Tinius Olsen på Kongsberg, Nasjonalt senter for komposittkompetanse, nettverket i4plastics og industrimiljøene i Raufoss og på Kongsberg.
Fagskolen Innlandet har fordypning innen plastbearbeiding, Fagskolen Tinius Olsen på Kongsberg har fordypning innen kompositt. 
 
Fagskolen Innlandet gir tilbudet som nettbasert studium over fire år med seks samlinger à 3 dager hvert år. Kostnad er kr. 15.000,- pr. år. I tillegg kommer utgifter til bl.a. bøker og andre læremidler. Fagskolen Innlandet viser til sine nettsider www.fagskolen-innlandet.no for mer informasjon. Der ligger også brosjyrer om tilbudet som kan lastes ned. Detaljert studieplan kan fås ved henvendelse til skolen. 
 
Opptakskrav er enten fagbrev eller minimum 5 års relevant praksis innen fagområdet. Aktuelle fagbrev kan være: Aluminiumskonstruksjonsfaget, CNC-maskineringsfaget, industriell overflatebehandling, modellbyggerfaget, plastmekanikerfaget, polymerkomposittfaget, termoplastfaget eller kjemiprosessfaget, komposittbåtbyggerfaget, flystrukturmekanikerfaget eller betongfaget.
 
Og viktig: Dette er et tilbud som gjelder for interesserte i alle deler av landet, ikke bare på Gjøvik og Kongsberg!
 
Søknad kan sendes direkte til firmapost@fagskolen-innlandet.no med vedlagt kopi av aktuelle vitnemål, fullført og bestått fagprøve, attester etc. så snart som mulig. 
 
Har du spørsmål utover hva du finner på nettet, kontakt avdelingsleder Hilde M. Støen, Fagskolen Innlandet, tlf.: 905 97 077/61 14 54 00 eller e-post: Hilde.Merete.Stoen@fagskolen-innlandet.no