4 MNOK til etablering av kompetansesenter for plastteknologi

i4plastics har sammen med SINTEF Raufoss Manufacturing og NTNU Gjøvik søkt Kompetanse, Universitets og Forskningsfondet i Oppland AS (KUF-fondet) om støtte til etablering av et kompetansesenter for plastteknologi. Nylig kom tilbakemeldingen om at de er innvilget 4 MNOK til etablering av dette senteret.

Det er innvilget støtte til ansettelse av en seniorressurs innen plastteknologi (plastmaterialer og biokompositter). Seniorressursen skal ha ledende kompetanse innen biomaterialer slik at senteret i sterkest mulig grad bidrar til det grønne skiftet nasjonalt, og bidrar til verdiskapning basert på egne ressurser og kompetanse. Dette samtidig som man ytterligere styrker det sterke teknologimiljøet i Innlandet. 

Denne ressursen skal finaniseres i en pilotfase med tanke på å bygge opp en permanent selvfinansierende struktur for det framtidige plastteknologisenteret. Senteret skal arbeide for en økt forskningsportefølje innen plastteknologi, samt knytte til seg relevante internasjonalt ledende forsknings- og kompetansemiljøer. Det skal på sikt også arbeides for å knytte doktorgradskandidater til dette senteret.

Les mer på i4plastics sin hjemmeside her.