Prosjektet SPORT - utvikling av sterke og lette komponenter i plast

I prosjektet SPORT - Spesifikt forsterket termoplast - samarbeider Plastal, Plasto, PartnerPlast, AluRehab, Kongsberg Seatex og SINTEF Raufoss Manufacturing for å designe og produsere sterke og lette komponenter i plast. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådets BIA-program.

De siste årene har det skjedd en stor utvikling innenfor spesifikt forsterket termoplast (SFT), som i stor grad har blitt drevet av bilindustriens behov for lette, sterke og kostnadseffektive komponenter. Prinsippet er å forsterke en termoplastkomponent i de områder av komponenten der det stilles store krav til stivhet og/eller styrke. 

En vanlig form for forsterkningsmateriale i SFT er såkalt termoplast-prepreg (TPP). Dette er vevde eller unidireksjonelle kontinuerlige fibre, typisk av glass, karbon, aramid eller polypropylen, som er ferdig "impregnert" med termoplast. TPP kan ligne en herdeplastkompositt, men det er vesentlig forskjell i at TPP ikke skal herdes og at de kan termoformes. 

Hovedmål
Hovedmålet i prosjektet SPORT er å utvikle produksjonsprosesser og design- og dimensjoneringsverktøy for utvikling og produksjon av produkter og komponenter i spesifikt forsterket termoplast (SFT). I dette prosjektet skal det utvikles:
- Støpeverktøys- og automatiseringskonsepter for inkorporering av forsterkninger i sprøyte- og rotasjonsstøping
- Materialmodeller, beregnings- og testmetoder for spesifikt forsterket termoplast

Innovasjon
Som forsterkningsmateriale er det primært tenkt termoplastiske prepreg kompositt (TPP), men andre fiber- og polymerbaserte materialer er også aktuelle. Produksjonsmetoder og beregningsmodeller tilpasset denne type komponenter vil bli utviklet for å kunne benyttes av bedriftene i design av fremtidens produkter. 

Material- og prosessteknologien som skal utvikles i dette prosjektet er relevant for mange bransjer. Dette avspeiles tydelig i bredden av produkter der bedriftspartnere har planer om å benytte prosjektresultatene. Det inkluderer bildeler, produkter til offshoreteknologi, strukturelle elementer til akvakultur/oppdrettsnæring og rullestoler. 

Artikkelen er hentet fra SINTEF sin hjemmeside. 

Les også på Forskningsrådets hjemmeside.