Fremtidens materialer - fremtidens utdanning

Les mer om den nye fagskoleutdanningen i plast og kompositt.

I en verden der alt skal gå fortere, veie mindre, være dobbelt så sterkt eller bare bruke halvparten av energien, kreves kontinuerlig produktutvikling. Noen av de mest anvendelige materialene er plast og kompositt. De benyttes stadig mer, og bransjen utvikler kostnadseffektive, sterke og miljøvennlige materialer som bearbeides med moderne prosessteknologi.

I dagens moderne fly er tilnærmet hele flykroppen utviklet av lette, sterke komposittmaterialer. Den samme utviklingen ser vi i utviklingen av biler, båter, bygg, vindmøller og mange andre produkter der styrke og vekt er av betydning.

Med støtte fra Innovasjon Norge er det utviklet en toårig fagskoleutdanning innenfor kompositt- og plastfag ved de tekniske fagskolene på Kongsberg og Gjøvik.
Fagskolen Tinius Olsen (Kongsberg) og Fagskolen Innlandet (Gjøvik) vil gi fagarbeideren mulighet til å fylle på kunnskap om kompositt- og plastfag. Det åpner for en videreutdanning til en mastergrad og eventuelt PhD-grad på NTNU.

Les mer om fagutdanningen her.