Plastnett Innlandet stiftes!

 

Når dere ser dette er jeg i Sri Lanka for å få igang igjen en plastproduksjon der nede. Jeg kan derfor ikke møte på selve stiftelsesmøtet, men ønsker dere lykke til med det. Jeg håper og tror at det er mellom 15 og 20 bedrifter representert der når nettverket får sin offisielle start.

Siden jeg har vært med å jobbet for å få dette bransjenettverket opp å stå helt fra starten av er det en stor glede å være den første forfatteren på Plastnett Innlndet sin hjemmeside! Jeg startet opp som leder av arbedsgruppen i 2007 og har sett en rivende interresse og utvikling i nettverket, spesielt i den senere tid når vi har fått inn flere resurspersoner og økt antallet \"medlemmer\" betraktelig.

Med Vennlig Hilsen

Sture H Sørli