Racerbiler, 3D-printing og nanoteknologi

- Plast og kompositt kommer på stadig flere områder, vi har blant annet fått høre et spennende foredrag om 3D-printing av hus, sier Iver Jensen ved TØL (NTNU Gjøvik), som er med og arrangerer Teknologi- & Polymerdagene 2016.

Av Marte Helene Foss, NTNU Gjøvik. Les også artikkelen på ntnu.no her.

Teknologi- & Polymerdagene har fokus på framtidsrettede plastprodukter.
- Vi er her for å høre om teknologiske framskritt og møte potensielle arbeidsgivere, sier maskiningeniørstudent Stian Stangeland. Sammen med medstudent Anders Mobæk Ulstad trekker han spesielt fram foredraget om nanoteknologi med professor Maria Strømme ved Uppsala universitet.

60 000 timer på frivillig studentprosjekt
​Den elektriske racerbilen Revolve vekket interesse utenfor konferanselokalet. Bilen er laget av NTNU-studenter, og er nå rundt på Østlandet på sponsorturné. I alt 50 studenter fra 13 ulike studieretninger bruker fritiden på å bygge bilen, et prosjekt som gjentas årlig.

- Vi bruker åtte måneder på å designe og bygge opp en racerbil. Vi tar med oss kunnskap fra prosjektet året før og bygger videre på den, sier medlem i Revolve-teamet Jens Mildestveit. Han forteller at bilen er den tredje elektriske bilen som bygges i Revolve-prosjektet, og den aller første firehjulsdrevne. I tillegg kan den skilte med å være den første elektriske firehjulsdrevne bilen som er utviklet og produsert i Skandinavia.

- Bilen har selvbærende fullkarbonkarosseri med vekt på 17 kg. Det ville vi aldri oppnådd med en stålramme. Totalt veier bilen 182 kg, og kan gå fra 1 til 100 kilometer i timen på 2,2 sekunder, sier Mildestveit.

3D-printing av hus
Konferansen hadde spesielt fokus på hvordan teknologisk utvikling fører til radikale endringer i industri og arbeidsliv. Flere av sesjonene fokuserte på additiv tilvirkning, eller 3D-teknologi, og addlaben ved NTNU var godt representert.

- Dette er tredje gang NTNU er med og arrangerer denne konferansen, sier Iver Jensen ved Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse ved NTNU.

- Vi jobber mye med plast og kompositt, og vil fortsette å bygge opp utdanning og forskning på dette området. Et av fokusområdene her i dag er biobasert plast. Det er nytt her i Norge og foreløpig lite brukt. Sammen med industrien vil vi se på hvordan vi kan utvikle dette, sier Jensen.

Nytt i høst er en egen studieretning innen plast og kompositt på maskiningeniørutdanningen, og Jensen forklarer at dette nettopp er et resultat av industri og næringslivets kommende behov.

- Plast og kompositt kommer på stadig flere områder, vi har blant annet fått høre et spennende foredrag om 3D-printing av hus, både fasadeelementer, bærende konstruksjoner og interiørelementer i plast. Dette kommer i framtiden. Vi trenger ingeniører som kan nok om det, og relevant forskning, sier Jensen.