Skal gi fremragende undervisning

Med god hjelp fra Gjøvik, kan NTNU nå smykke seg med eksellent status.

Senter for fremragende undervisning (SFU) er en tittel som ikke alle er forunt. Få kommer gjennom nåløyet til en slik utmerkelse.
NTNU hadde søkt tidligere, men nådde ikke helt fram. Etter fusjonen fikk de blant annet Gjøvik med på laget i et senter kalt ExcITED (Excellent IT Education). Og nå kom de gjennom nåløyet til både status og penger. Det er uttalt at målet med senteret er å bringe høyere utdanning innen informasjonssikkerhet til verdenstoppen.
Man ser ikke bort fra at noen nytenkende hoder på Gjøvik kan ha spilt en rolle for denne tildelingen, som gir nesten sju millioner fra sentralt hold de nærmeste årene.
- Vi har nok bidratt med noen tanker som falt i smak hos dommerne, sier IT-professor Rune Hjelsvold ved NTNU i Gjøvik.

Begge ender
IT-miljøet på Kallerud hadde allerede opprettet et nært samarbeid med Gjøvik videregående. Målet er å løfte nivået på søkere. Det er laget et eget treårig spesialiseringsløp for dem som vil bli dataingeniører. Første kullet kom i gang fra høsten. Neste år vil de ha 17 timer i uka med IT-fag, og noe av undervisningen vil skje på NTNU.
Avdelingsleder Arild Skistad ved Gjøvik videregående kjenner ikke til noe lignende ved andre skoler i landet, men han tror de vil komme etter.
- Gjennom dette senteret får vi dedikerte personer ved NTNU som følger opp IT-satsingen på videregående nivå. Klart det vil løfte undervisningen, sier han.
- Senteret hjelper til både før og etter studiene, sier Rune Hjelsvold. - I tillegg til en satsning mot videregående, skal vi også jobbe mot dem som skal ta over studentene, industrien. Jo tettere samspill i studietiden, desto mer relevant blir utdanningen for arbeidslivet, sier Hjelsvold.

Lære av hverandre
I forbindelse med fusjonen mellom NTNU og tre høgskoler, deriblant Gjøvik, har datamiljøet allerede tatt initiativ til en møteplass for IT-lærere ved de ulike campusene. Dette blir også en satsing i senteret.
- Vi jobber alle ulikt, og kan derfor lære mye av hverandre. Et forum for utveksling av metoder og erfaringer vil løfte undervisningen på sikt. Når vi nå får SFU-midler, blir målet å utvide dette til en nasjonal utvekslingsarena for IT-lærere, sier Runde Hjelsvold. Han skal selv lede denne delen av programmet.
Simon McCallum er en engasjert IT-lærer på Kallerud som alltid er på jakt etter nye undervisningsmetoder.
- Studenter lærer på forskjellig vis. Derfor underviser jeg på mange forskjellige måter, sier han.

Nye måter å lære på
I motsetning til tradisjonelle forelesninger i auditorium, som fortsatt er rådende ved universitetene, har miljøet på Gjøvik gått nye veier.
- Her jobber vi med prosjektbasert læring. Studentene etterspør slike måter å lære på, sier Hjelsvold. I ExcITED skal de videreutvikle dette, i tillegg til å finne nye digitale læringsmetoder.
- Og det er jo litt artig, ettersom datateknologi er vårt fag. Det er altså vi selv som sitter med verktøyet og kan utvikle løsningene.

Fem år, kanskje ti
Med SFU-status vil NTNU få 6,8 millioner årlig fra sentralt hold, forutsatt at NTNU satser samme beløp selv på å utvikle konseptet.
- I første rekke går dette over fem år, med mulighet for forlengelse til ti, sier Hjelsvold. Han sier utmerkelsen vil føre til nyansettelser ved NTNU i tillegg til at studenter blir involvert i satsningen.


Saken er hentet fra Oppland Arbeiderblad (se sak til høyre på siden).