De vil eksportere 100.000 rullatorer

Topro Industri AS er verdens største produsent av rullatorer, og satser på å rulle ut 100.000 rullatorer på eksportmarkedet neste år.

Tirsdag fikk Gjøvik-bedriften besøk av representanter fra det statlige støttemiddelapparatet; Innovasjon Norge, Eksportkreditt Norge, Giek (Garanti-instituttet for eksportkreditt) og Giek Kredittforsikring.
- Vi ønsker å informere om de produktene vi har for å hjelpe bedriften til å eksportere enda mer, sier Jostein Djupvik i Eksportkreditt Norge.
Mandag var Djupvik og hans følge også på besøk hos Isiflo/Raufoss Water & Gas, Raufoss Technology og Mustad Autoline for å spre det glade budskap der.

Minimerer risikoen
- Hva kan dere tilby Topro og andre eksportbedrifter?
- Vi kan blant annet tilby finansiering i form av lån, tilskudd og risikoavlastning. Produsenter ønsker selvsagt å minimere risikoen sin når de går inn i nye eksportmarkeder. Staten kan ta noe av risikoen for bedriften og bedriftens bank ved å stille garantier. Dersom bedriften eller banken går på et tap, kan staten dekke deler av tapet, opptil 80 prosent, svarer Djupvik.
Dette er ordninger som mange bedrifter ikke er klar over mener han.
- Garantier fra den norske stat utløser mange eksportkontrakter. Kunden i utlandet vil jo gjerne ha en garanti, og den norske stat har en ekstremt god rating internasjonalt, tilføyer Kristine Bugge Lie fra Giek Kredittforsikring.

Gode nyheter
- Er dette gode nyheter for Topro?
- Ja, vi eksporterer nesten alt vi produserer, og det hjelper å ha slike støtteordninger i ryggen. Så langt har vi bare benyttet oss av bistand fra Innovasjon Norge, ikke de øvrige statlige finansieringsordningene, men det kan absolutt bli aktuelt, sier administrerende direktør Rune Midtun.

Omstrukturert
Det Gjøvik-baserte konsernet har brukt de siste to årene på en omstrukturering av bedriften. På grunn av endringer i måten å drive attføring på, er selskapet blitt delt i to, en attføringsdel og en ren kommersiell del.
Det kommersielle selskapet mistet anbudet hos Nav i 2012, og måtte finne seg i at Handicare, som produserer rullatorer i Kina, stakk av med ordren på 25.000 rullatorer i året.
Gjøvik-fimaet er fast bestemt på å vinne Navs neste anbudskonkurranse i 2019, men enn så lenge må de satse nesten utelukkende på eksport.

Satser på Storbritannia
- 80 prosent av eksporten vår går til Tyskland. Men vi ser blant annet et stort potensial i Storbritannia, Frankrike, Øst-Europa, USA, Canada, Australia, Japan og Korea, sier salgs- og markedssjef Knut Ladegård.
Han viser til at det er svært ulik kultur for bruk av rullatorer fra land til land og at de offentlige støtteordningene varierer mye. Begge deler har mye å si for hvilke eksportmarkeder Topro velger å satse på.
Hjelpemiddel-bedriften på Gjøvik nyter allerede godt av statlig støtte fra Innovasjon Norge i form av verdifulle råd. Innovasjon Norge har kontorer i 35 land med lokalt ansatte. De fungerer som døråpnere for Topro og andre norske eksportbedrifter, og legger forholdene til rette på mange ulike vis.

Hjelp med papirmølla
- Vi hadde for eksempel møte med Innovasjon Norge i Shanghai i Kina i februar i fjor, og er nå i ferd med å etablere distribusjon av rullatorer i Kina, sier Midtun.
Han anser det som en stor seier at de nå kan være med å konkurrere på det kinsesiske markedet. Bistanden som konsernet fikk fra Innovasjon Norge, var av stor betydning.
- Det lokale kontoret hjalp oss blant annet med varemerkeregistrering. Det er en stor papirmølle som fordrer kontakt med lokale myndigheter og jurister, en prosess det ikke nytter å styre fra Norge, konkluderer administrerende direktør i Topro Industri AS, Rune Midtun.

På bildet f.v.: Knut Ladegård (salgs- og markedssjef i Topro Industri), Rune Midtun (adm.dir. i Topro Industri), Truls Terje Hoel (Innovasjon Norge), Kristine Bugge Lie (Giek Kredittforsikring) og Jostein Djupvik (Eksportkreditt Norge).

Artikkelen er hentet fra Oppland Arbeiderblad.