Vil starte høgskolestudium

Fagskolen Innlandet har søkt om å få starte et høgskolestudium for byggeplassledere.

Studiet skal gå over tre år. Prosjektleder Trond Bjørge, som er fagskolelærer og som skal være lærer på studiet, håper å kunne starte allerede til høsten. Dette blir den første fagskolen som setter i gang et høgskolestudium.
Det er Nokut, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, som skal ta stilling til søknaden.

Eget selskap
Ifølge nettstedet byggfakta.no er det selskapet Høyere Yrkesfaglig Utdanning AS (HYU) som står bak søknaden. Det er et selskap som seks av fagskolene på Østlandet har gått sammen om å opprette.
- Vi har jobbet i halvannet år med forberedelser og innholdet i studiet og søknaden. Nå jobber vi med en revidert søknad. Det er mye som skal på plass, og det er ikke gitt å ha full klaff i første runde, sier Bjørge til OA.
Han opplyser at det neppe kommer noen reaksjoner på den reviderte søknaden før til våren.
- Vi har jo ikke styring på behandlingstiden. Men vi har fortsatt mulighet til å sette i gang til høsten, håper han.

30 studenter
I første runde får studiet 30 studenter. Byggebransjen har uttrykt ønske om at det kommer en utdannelse for byggeledere, og innholdet i studiet er basert på intervjuer med mange aktører. I tillegg er en karrierevei for yrkesfag noe også både LO og NHO har snakket om, forteller Trond Bjørge til byggfakta.no.
Fagskolene har normalt to års studietid som sine heltidsstudenter. Høgskolestudiet for byggeplassledere skal vare i tre år og blir et heltidsstudium. Men det åpnes også for deltidsstudier.
Bjørge forteller at søknaden deres er spesiell ved at studiet er praksis- og yrkesrettet:
- Vi setter krav om at de som søker må ha en yrkesrettet bakgrunn - enten fagbrev eller minst fem år med relevant yrkeserfaring, slik det er vanlig ved opptak til fagskolene.

Region i vekst
Det er fylkeskommunene som eier fagskolene, og dette er noe seks fylkeskommuner - blant dem Oppland - står bak. Siden høgskolestudier er mer omfattende enn det fagskolene kan tilby til vanlig, ble det etablert et eget selskap som står bak tilbudet. Høyere Yrkesfarlig Utdanning eies av seks fylkeskommuner.
- Hvorfor er Fagskolen Innlandet valgt til oppstart av det første høgskolestudiet i regi av fagskolen?
- Det er stor aktivitet i byggebransjen i Innlandet, og Fagskolen Innlandet er god på byggtekniske fag. Det kommer studenter til Gjøvik fra hele landet. Vi har allerede et godt grunnlag når det gjelder lærerkrefter, i tillegg til at vi vil leie inn lærere fra de andre høgskolene. Her har vi allerede en liste over hvilke ressurser vi ønsker å bruke, sier Trond Bjørge til nettstedet byggfakta.no.

Artikkelen er hentet fra Oppland Arbeiderblad.