Seks skift og fullt kjør både påske og pinse

Hexagon Ragasco på Raufoss lager gassbeholdere døgnet rundt. Men på nasjonaldagen blir det full stans.

Det er absolutt høytrykk i produksjonen av lavtrykks gassbeholdere til grilling, hytte- og terrassevarmere. På nyåret har bedriften i industriparken ansatt mellom bortimot 15 nye medarbeidere. Ti av dem dekker opp det sjette skiftet, fire-fem andre bekler funksjonærstillinger. På vårparten blir fabrikken utvidet med 1200 kvadratmeter. Byggingen tar til på vårparten og kommer i tillegg til fabrikken på 3400 kvadratmeter.

Går verden over

Gassbeholderne er blitt en enorm suksess for bedriften og for morselskapet Hexacon Composites ASA (allmennaksjeselskap) med hovedsete i Ålesund.

Skjalg Sylte Stavheim, daglig leder for datterselskapet på Raufoss, forteller om storordrer mot slutten av fjoråret. Avtaler med kunder i Qatar, Bangladesh, og markeder i Sør-Amerika, ikke minst i Uruguay og i Chile, har bidratt til omtrent full kapasitetsutnyttelse på Raufoss.

– Et sjette skift var derfor påkrevd?

– Det er blitt slik. Vi lever i en bransje hvor det svinger mye. Vi ligger litt på været før vi går inn på nye investeringer. Markedsutsiktene er avgjørende for hva vi gjør. En balansegang, tilføyer Stavheim og ser for seg et godt fotofeste i Sør-Amerika, Asia og i Midtøsten.

Like bra i år

Mellom 1,2 og 1,5 millioner gassbeholdere rullet ut fra den helautomatiske fabrikken i fjor. Skjalg Sylte Stavheim forteller om en omsetning på en halv milliard kroner og et resultat (EBITDA) på 98 millioner kroner. Det er langt bedre enn året før, men litt etter det beste året 2014 siden starten for 20 år siden.

– Ligger det an til å bli like bra i år?

– 2017 ser ut til å bli det på bakgrunn av ordresituasjonen.

Utvidelsen

Daglig leder gir ingen eksakte tall for hvor store investeringer som er på gang. Hexacon Ragasco er i samtaler med Raufoss næringspark om selve byggeprosjektet. Når den 1200 kvadratmeter store bygningen er klar for innflytting blir roboter og annet høyteknologisk produksjonsutstyr installert. Hvor mye det koster får vi ikke vite, ut over flere titall millioner kroner.

Bedriften skal som før leie lokaler av utbygger og eier av næringsparken.

Stavheim sier det også kan bli aktuelt å bygge en fabrikk i Asia eller i Sør-Amerika for å komme nær store markeder. Det vil i så fall ikke skje før tidligst om et par år.

17. mai

Innledningsvis er 17. mai nevnt som en fridag for alle de 130 ansatte i Hexacon Ragasco. Men Skjalg Sylte Stavheim har en aldri så liten tilføyelse:

– Vi tar en «kunstpause» i romjula. Da stanser vi for vedlikehold og for å få nyinvesteringer på plass.


Artikkelen er hentet fra Oppland Arbeiderblad (pdf til høyre).