Workshop torsdag 20. januar

Det ble en vellykket workshop med 24 deltakere hos Raufoss Water & Gas AS.

Møtereferat 20.01.2011

 

 

1. Stein Giæver ønsket velkommen

 

2. Kort presentasjon av hver enkelt deltaker

 

3. Jens Olav Enger presenterte kompetanseutviklingsprogrammet som det er søkt penger om hos Innovasjon Norge. Han gikk gjennom de 6 kursmodulene som er lagt til grunn i søknaden. Grunnkurs i sprøytestøping og materiallære arrangeres 15.-17.februar. De resterende kursene settes opp etter at alle medlemsbedriftene er kontaktet og kursrekken har tatt hensyn til bedriftenes behov.     

Det vil bli utarbeidet en kontrakt som den enkelte bedrift undertegner. I utgangspunktet blir det en egenandel  på kr 10.000,- pr. bedrift. Det utarbeides et tidregistreringsskjema som den enkelte bedrift må fylle ut for medgåtte timer. Det benyttes kr 500,- pr time. Til sammen vil dette utgjøre kr 1.800.000,- som egenandel.

 

4. Runde rundt bordet.

Kursrekken er et bra utgangspunkt og ble bra mottatt. Noen kurs vil bli endret og kan deles opp i moduler. Det kan bli aktuelt å kjøre kurs 2 ganger i alle fall dele opp den praktiske delen.

Lærerne ønsker oppdatering. Temaer: Systematisk igangkjøring, alternative prosesser, valg av materialer,plastsveising, liming, antistatisk plast, dynamisk plast, synk-problematikk, godkjenning av kurs som del av en helhetlig utdanning, fagbrev, design, styrkeberegning, sertifikater, prøvemetoder, produktutvikling, bioplaster, komplekse produkter, etterbehandling, robotisering, benytte bedriftenes egen kompetanse i tillegg til ekstern.

 

5. Sprøytestøpemaskinen til Sintef Raufoss Manufacturing AS

Omvisning