Plastkurs herdeplaster og komposittmaterialer

Det var stor deltakelse fra Høgskolen i Gjøvik.