Sommermøte 9. juni 2011

Stein Giæver presenterte nytt fra Plastnett Innlandet.