Årsmøte 23. februar 2012

Det var 10 deltakere på årsmøtet.