Generalforsamling Plastnett Innlandet 14. mars 2013

Vi minner om ordinær generalforsamling på Høgskolen i Gjøvik.

Faglig del i etterkant av ordinær generalforsamling:
- Presentasjon av HIG og deres siste teknologiske nyanskaffelser
- Informasjon om mulig Arena-prosjekt "Plastinnovasjon"