Studietur til plastbedriftene i Åndalsnes

29. - 30. mai 2013 arrangerte Plastnett Innlandet studietur for sine medlemmer til plastbedriftene i Åndasnes: Plasto, Partnerplast og Westnofa.

De 12 som var med på turen har gitt tilbakemelding om at det var en interessant og lærerik tur.