Slik bruker vi og gjenvinner plast i Europa

"Plastics - the Facts 2013" ble presentert av PlasticsEurope under K-messen. Den tar for seg Europas plastproduksjon, etterspørsel samt avfallsdata.

Plastproduksjonen i verden øker, men sank i Europa i 2012. På den annen side øker gjenvinningen på vårt kontinent. I fjor ble 26,3 prosent av plastavfallet i Europa materialgjenvunnet, mens energigjenvinningen nådde 35 prosent. Det betyr at stadig mindre av plasten ender på deponi.
Les mer på plastforum.no her.