Ja til kompositt-skolen

Torsdag sa Kommunal- og moderniseringsdepartementet ja til en søknad om å etablere et samarbeid mellom Kongsberg og Raufoss for å få et utdanningstilbud innen fremtidens materialteknologi.

Prosjektet får tre millioner kroner gjennom den nye ordningen for næringsrettet kompetanseutvikling. Næringslivet er med på spleiselaget sammen med NCE Kongsberg og NCE Raufoss, og prosjektet er finansiert som planlagt når pengene fra staten nå kommer.

Utdanningen som etableres vil gi tilbud både på fagskole- og høgskolenivå. En del av utdanningene kan samkjøres i tett samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og bedrifter i de to regionene.

Les mer i Laagendalsposten her.

Les pressemeldingen fra  Kommunal- og oderniseringsdepartementet : http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/pressesenter/pressemeldinger/2014/20-millioner.html?id=754041

Les pressemeldingen fra Innovasjon Norge: http://www.innovasjonnorge.no/no/Nyheter/millioner-til-ny-naringsrettet-kompetanseutvikling/#.UzYkAfldUrV