Teknologidagen 2014 i Ingeniørnytt

Innlandets Teknologidag 2014 ble behørig omtalt i oktoberutgaven av Ingeniørnytt. Les den her.

Du kan lese oktoberutgaven til høyre under filer. Artikkel om Teknologidagen 2014 kan du lese på side 20.